ohnuty rozek

Ceník našich služeb

Cena našich účetních služeb je závislá na množství práce, kterou pro Vás vykonáme v určitém období. Základní cena je vždy závislá na počtu zpracovaných dokladů. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

Daňová evidence

U daňové evidence vychází základní cena z následující tabulky :
Počet položek v daňové evidenci 1-3 4-15 16-30 31-50 51-75 +dalších 25
Základní cena v Kč za 1 měsíc 36,- 180,- 360,- 600,- 900,- +300,-

Pokud je pro daňovou evidenci potřeba zpracovávat i daň z přidané hodnoty zvyšuje se základní cena o 30%.

Další daňová agenda

Daňové přiznání k DPH 500,-Kč.
Účetní závěrka roční či mimořádná 500,-Kč.
Podklady pro daňové přiznání včetně povinných příloh dle rozsahu. 1 hod. = 300,-Kč
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2.500,-Kč
Přílohy k daňovému přiznání 250,-Kč/ks

Součástí ceny nejsou daňové a účetní odpisy, zařazování majetku, korespondence nebo zastupování na úřadech.

Vedení účetnictví

Cena vedení (podvojného) účetnictví je závislá na počtu zpracovávaných dokladů.

Je zde však cenový rozdíl mezi např. zahraničními a tuzemskými doklady, fakturami, pokladními doklady či bankovními výpisy. Proto se u nás osvědčila praxe, že na základě Vámi sděleného počtu jednotlivých typů dokladů, Vám cenu promptně vykalkulujeme.

Mzdová a personální agenda

Personální a mzdová agenda se cenově řídí následujícími principy:

Výpočet mzdy 1 pracovníka : 32,-Kč
Mzdová evidence 1 pracovníka : 24,-Kč
Vstup údajů nového pracovníka : 60,-Kč
Počáteční zavedení mzdového listu 1 pracovníka : 30,-Kč
Vyplnění Evidenčního listu důchodového zabezpečení: 60,-Kč
Zápočtový list, potvrzení příjmů 1 pracovníka : 60,-Kč
Výpočet jedné nemocenské dávky : 60,-Kč
Vstup jednotlivých položek mzdy (kromě měsíčního paušálu) : 5,-Kč
Přehled vyměřovacích základů pro OSSZ : 120-240,-Kč dle celk. počtu pracovníků
Přehled o platbách pojistného na zdravotní pojištění : 120-240,-Kč pro 1 zdravotní pojišťovnu
Příkaz k úhradě : 50,-Kč/1ks
Tisk sestav : dle rozsahu tisku

Společně s těmito pravidelnými měsíčními položkami jsou většinou jednou za rok zpracovávány např:

  • Vyúčtování daně z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků pro FÚ
  • Přehledy o počtu zaměstnanců pro FÚ
  • Roční zúčtování daně jednotlivých pracovníků
  • Statistické výkazy

Tento výčet prací není vyčerpávající, je možné, že se vyskytnou potřeby dalších prací. Cena za jejich uskutečnění však vždy bude v relacích s pracností a cenou 300,-Kč/1hod.

Účetní a daňové poradenství, zastupování

Účetní a daňové poradenství, jakož i zastupování je oceněno částkou 300,-Kč za každou hodinu práce, stejně jako ostatní blíže nespecifikované služby.
ANE, s.r.o.

Podrobný popis našich služeb najdete zde.
Vaše reakce, nápady, dotazy a připomínky si rádi přečteme zde
nebo můžete poslat odkaz svému známému zde.

kancelarske sponky

http://www.ane-kolin.cz/; info@ane-kolin.cz; tel: 321 727 796; fax:321 729 498
©2004 - ANE, s.r.o.