ohnuty rozek

Důvody pro spolupráci ?

Dovolte, abychom Vám představili některé z důvodů pro vzájemnou spolupráci.

Zaměřeno na Váš business

Pro většinu firem je neúnosné, aby sami aktivně sledovali všechny úpravy zákonů a vyhlášek tak, aby je mohli dobře využívat. Neztrácejte tím mnoho času a peněz, které můžete daleko efektivněji věnovat vlastním podnikatelským záměrům. Vyhněte se návštěvám na úřadech, kde Vás zastoupíme a Vy se nebudete zbytečně rozčilovat se státními úředníky.

Odborné znalosti

Žádný podnikatel nemůže v dnešní překotné době neustálých změn zákonů, vyhlášek a nařízení obsáhnout a sledovat svůj obor, konkurenci a navíc účetnictví, daně zdravotní a sociální pojištění, personalistiku, úvěrování, agendu základních prostředků, finančnictví a další. Obraťte se proto na odborníky kterým můžete důvěřovat.

Jistota a klid

Výhodou je profesionální zpracování a tím pro podnikatele bezstarostnost a finanční úspora, neboť naše společnost používá progresivní metody výpočetní techniky s nízkými náklady a rozložení nákladů na vzdělávání, pořízení zdrojů informací na více klientů. Neocenitelné jsou naše služby zejména v době nemocí, absencí, dovolených Vašich ekonomických zaměstnanců, neboť my máme vždy další zástupné pracovníky na zpracování.

Ušetřené peníze

Malá firma nemá pro své ekonomické zaměstnance náplň na celou pracovní směnu. Musí tudíž zaměstnance využívat i na jiné práce, ale tím opět ztrácí prostor pro absorbování novinek a samovzdělávání. Logickým řešením je tedy svěřit tyto práce externí firmě, která má na každou oblast svého specialistu a ten pracuje pro více zákazníků.
kancelarske sponky

http://www.ane-kolin.cz/; info@ane-kolin.cz; tel: 321 727 796; fax:321 729 498
©2004 - ANE, s.r.o.