ohnuty rozek

Nabídka našich služeb

ANE, s.r.o. Vám nabízí následující služby:

Daňová agenda

Obhospodařování všech typů daní zejména pro daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, silniční daně, daní ze závislé činnosti, převodu nemovitostí, darování, dědictví a jiná oznámení.

Vedení účetnictví

Zpracování účetnictví (podvojné účetnictví) a daňové evidence dříve tzv. jednoduchého účetnictví dodavatelsky v rozsahu daném podmínkami u klienta. tj. bez DPH nebo včetně DPH za libovolné časové období (měsíc, čtvrtletí). Jiné méně obvyklé účetní práce spojené s jeho rekonstrukcí, zpětným zpracováním, kontrolou nebo speciálními analytickými rozbory. Součástí těchto agend je vytváření různých typů výstupů ať již povinných či nepovinných a  provádění řádných a mimořádných účetních uzávěrek.

Podnikatelské záměry

Chtěli byste podnikat, máte řadu nápadů a necítíte se kompetentní posoudit, jsou-li reálné?

Již podnikáte a přemýšlíte o nové investici? Chcete změnit firemní strategii? Potřebujete splnit požadavky bank pro poskytnutí úvěrů?

Pro každé obdobné rozhodnutí je třeba mít dostatek adekvátních informací.

V první fázi, po konzultaci s Vámi, pro Vás vyhotovíme studii proveditelnosti. Získáte informaci o tom, zda je reálné Vaši ideu uskutečnit, případně která její slabší místa je třeba přehodnotit.

Rozhodnete-li se poté projekt realizovat, zpracujeme pro Vás podnikatelský záměr v textové i numerické podobě, a to včetně peněžních toků a finanční analýzy, navrhneme podnikatelské strategie, případně zoptimalizujeme cenové kalkulace.

V případě Vašeho požadavku profinancování projektu z cizích zdrojů se pokusíme pomoci Vám i v této oblasti. Nabízíme součinnost při vypracování úvěrových žádostí tak, jak to vyžaduje investor.

Pro případný optimální výběr bankovního domu a typu úvěru doporučujeme využít zkušeností:

Hypotecni uverove centrum    Marcela PORTLOVÁ
   Havelcova 70, Kolín III, PSČ: 280 02
   tel.: 602 941 700 nebo 321 711 100
   marcela.portlova@huc.cz, www.huc.cz

Mzdová a personální agenda

Vedení mzdové a personální agendy provádíme na základě podkladů o jednotlivých zaměstnancích.

Pravidelně Vám vytvoříme:

 • Mzdové lístky
 • Výplatní listiny
 • Bankovní příkazy

Vypočítáme a vyplníme:

 • Mzdové listy
 • Všechny typy odvodů pro sociální a zdravotní pojištění
 • Daně

Vypočítáme,vyplníme a doručíme příslušné instituci:

 • Přihlášky
 • Odhlášky
 • Přehledy pojišťovnám

Ke spokojenosti Vašich zaměstnanců jistě přispěje i optimalizace ročního zúčtování daně jednotlivých zaměstnanců v souvislosti s možnými daňovými úlevami a vytvoření příslušných ročních výkazů pro finanční úřady.

Pro úřady práce provádíme výpočet povinného odvodu za invalidy a  pro Kooperativu a.s. pravidelně čtvrtletně výpočet zákonného pojištění za zaměstnance.

Samozřejmostí jsou mimo jiné:

 • Sledování různých typů invalidity
 • Sledování odchodů do starobního důchodu
 • Výpočty průměrů pro nemocenské náhrady
 • Vyplňování podkladů pro výplatu nemocenských dávek
 • Pravidelný výpočet pracovně právních průměrů pro různé typy náhrad nepřítomnosti na pracovišti
 • Hlídání výše přesčasových hodin
 • Sledování agend u cizích státních příslušníků
 • Opravy odpočtů v průběhu běžného roku
 • Zpravování agend pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění a žádostí o starobní a jiné důchody
 • Zajišťování statistik a evidence spojené s exekucemi, půjčkami, soudními rozhodnutími
 • Vystavování různých typů potvrzení
 • Sledování podpůrčí doby a doručení potřebných hlášení

To vše při různých pracovních rozvrzích, ať pravidelných či nepravidelných a výších úvazků a ...
další a další.

Účetní a daňové poradenství

Účetní, daňové poradenství a konzultace jsou pro stálé klienty, kteří s námi mají uzavřenou smlouvu, samozřejmostí. Nevyhýbáme se však ani náhodně příchozím zákazníkům.

Zastupování

V rámci plných mocí zastupujeme klienty na jednáních či kontrolách na úřadech a šetříme tak podnikatelům drahocenný čas.

Audit

Externě zajišťujeme audit a daňové odklady.
ANE, s.r.o.

Ceník našich služeb najdete zde.
Vaše reakce, nápady, dotazy a připomínky si rádi přečteme zde
nebo můžete poslat odkaz svému známému zde.

kancelarske sponky

http://www.ane-kolin.cz/; info@ane-kolin.cz; tel: 321 727 796; fax:321 729 498
©2004 - ANE, s.r.o.